top of page

Lífsferilsgreining (LCA)

LCA_General_circle_scheme.png

Lífsferilsgreining (e. Life cycle assessment, LCA) er aðferðafræði sem notuð er til að meta staðbundin og hnattræn umhverfisáhrif vöru eða þjónustu yfir líftímann eða „frá vöggu til grafar“. Tilgangurinn er að meta heildarumhverfisáhrif sem verða á öllum stigum lífsferilsins eða yfir alla virðiskeðjuna, þ.e. vegna öflunar hráefna, framleiðslu, notkunar og förgunar. Staðalinn EN15978 (Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method) er notaður til þess að ramma inn útreikninga um umhverfisáhrif bygginga yfir líftímann. Samkvæmt staðlinum eru niðurstöðurnar varpaðar fram í fimm fösum, og hver fasi einkenndur með bókstaf og númeri:

LCA_Scheme.png

Eftirfarandi forrit er til dæmis hægt að nýta við gerð lífsferilsgreininga fyrir byggingar:
One Click LCA - Einfaldir LCA útreikningar í hönnunarfasa bygginga
LCAbyg - Frá Danmörku: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Kaupmannahöfn 
OpenLCA - Frá GreenDelta í Berlín í Þýskalandi 

Líftímakostnaðargreining (LCC)

Líftímakostnaðargreining (LCC) er oft notuð samhliða LCA. Hún er notuð til þess að greina þann kostnað sem fellur til á lífsferli hlutar (t.d. vöru, þjónustu, byggingu). Kostnaðurinn sem tekinn er til greina er til dæmis kaupkostnaður og kostnaður sem tengist því (t.d. afhendingar- eða uppsetningarkostnaður), rekstrarkostnaður (t.d. vegan orku eða eldsneytis, viðhalds) og kostnaður við lok líftíma (t.d. vegan förgunar eða endurvinnslu). LCC getur einnig innihaldið afgangsvirði eignarinnar, þ.e.a.s. hugsanlegar tekjur af endurnotkun eða sölu hennar.

bottom of page