Fræðsluhlutverk Grænni Byggðar

Eitt mikilvægasta hlutverk Grænni Byggðar er að veita fræðslu og miðla upplýsingum sem stuðla að sjálfbærni og grænum áherslum í uppbyggingu.

Frá Fundaröð Reykjavíkurborgar um loftslagsmál, mynd frá Reykjavíkurborg 

Frá Degi Grænni Byggðar 2019

Með fulltingi opinberra stofnana ásamt markaðsaðilum tekur Grænni Byggð virkan þátt í kynna og þróa leiðir í átt að sjálfbærum byggingum og skipulagi.

Sjálfbært skipulag

 

Íslensk sveitarfélög horfa í síauknu mæli til sjálfbærnis við skipulagsgerð. Ítarlegri upplýsingar um áherslur Grænni Byggðar í má finna í bæklingnum Vistvænt skipulag þéttbýlis, sjá hér

vistvænt skipulag þéttbýlis.PNG
Aðgengi að fjölbreyttum ferðamátum

Mikilvægt er að íbúar hafi gott aðgengi að umhverfisvænum ferðamátum á borð við almenningssamgöngur. Til staðar þurfa að vera góðar og aðlaðandi göngu- og hjólaleiðir.

Mynd frá mbl.is

Þjónusta innan hverfa

Lykilatriði í sjálfbæru skipulagi er að íbúar geti sótt sér alla helstu þjónustu innan síns hverfis gangandi eða hjólandi.

Mynd frá Samtökum Sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu

Verndun vistkerfis

Hlúa þarf líffræðilegum fjölbreytileika og jafnvægi vistkerfisins innan hins byggða umhverfis.

Mynd úr Aðalskipulagi Reykjavíkur 2030

Ofanvatnslausnir
Ofanvatnslausnir
Ofanvatnslausnir

Veitun vatns á náttúrulegan hátt í jarðveg er vistvæn leið til að létta álagi á fráveitukerfi og vistkerfi.

Mynd frá vefsíðu Urriðaholts

Fjölbreytt íbúasamsetning og framboð húsnæðis

Fjölbreytni í samsetningu íbúa er mikilvægur þáttur í að tryggja sjálfbærni hverfa. Til að endurspegla slíkt þarf gott framboð af fjölbreyttu húsnæði.

Hjartagarðurinn í Reykjavík

Sjálfbærar byggingar

 

Hvað er umhverfisvæn bygging? Hér má finna niðurstöður verkefnis þar sem leitast var við að svara því hvað sé umhverfisvæn bygging í íslensku samhengi. 

Hér má finna skilgreiningu á vistvænni hönnun bygginga frá Framkvæmdasýslu Ríkisins. Grænni Byggð hefur gefið út bæklinginn Efnisgæði, um umhverfisáhrif ólíkra byggingarefna.  

Hof í öræfum, ASK arkitektar 

Grænni Byggð gaf út bæklingin ​Híbýli og Heilsa, um hvernig heilsa og vellíðan notenda bygginga tengjast, hann má finna hér. Grænni Byggð vann einnig skýrslu um vottunarkerfi fyrir byggingar sem finna má hér. 

Viðmið Svansins fyrir einbýlis- og fjölbýlishús má finna hér en upplýsingar um viðmið fyrir BREEAM nýbyggingar má finna hér. 

Mynd: Vigfús Birgisson, andrými arkitektar, Veröld Hús Vigdísar

 

Umhverfisáhrif frá byggingarsvæði geta verið veruleg en þar má til dæmis nefna úrgang, útblástur frá vinnuvélum og flutningstækjum, hávaða og annað.  Í Noregi hefur einnig komið fram að talsverð losun á gróðurhúsaáhrifum á sér stað frá vinnuvélum og flutningum á byggingarstað.  Sjá hér leiðavísir (á norsku) fyrir losunarlaus byggingarsvæði. 

Mynd: Leikskóli Kjalarnesi, ASK arkitektar 

Umhverfisvottanir

Til eru margar mismunandi tegundir umhverfisvottana fyrir byggingar en almennt má segja að markmiðin með notkun þeirra séu að:

 

 

Auka gæði bygginga

Draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum  

Byggja heilnæmar og öruggar byggingar

Draga úr rekstrarkostnaði   

Á Íslandi hafa tvö vottunarkerfi verið notuð til þess að vistvotta byggingar og svæði, BREEAM vottunarkerfið og Svanurinn.​

BREEAM.png
Svansmerki_RGB_enginn-texti_250x251.png

Græn stefnumótun

 

Grænni Byggð viðheldur góðu sambandi við löggjafarvaldið, ráðuneyti og sveitarfélög og veita reglulega umsagnir og ályktanir varðandi umhverfis-, skipulags- og byggingamál.

Innlegg Grænni Byggðar varðandi aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. 

Innlegg Grænni Byggðar til átakshóps í húsnæðismálum, janúar 2019 varðandi félagslega sjálfbærni og umhverfisáherslur. 

Áherslur Grænni Byggðar á fundi með Samgöngu og sveitastjórnarráðherra Sigurði Inga Jóhannssyni í nóvember 2018.

Áherslur Grænni Byggðar varðandi hvata til að auka hlutfall vistvænna bygginga. 

Grænni heimsbyggð

 

Grænni Byggð hefur frá upphafi starfað að fyrirmynd Green Building Councils sem starfrækt eru í um 70 löndum um allan heim. Frá 1. nóvember 2018 er Grænni byggð formlegur aðili að þessum alþjóðlegu samtökum. 

Samtökin eru að vinna að margvíslegum málefnum sem snerta Grænni Byggð og sjálfbærri borgir og þéttbýli. 

Má til dæmis nefna verkefnið um 

Green mortgages í samstarfi við marga af stærstu bönkunum í Evrópu, verkefnið um GreenHomes og herferðin Better Places for People. 

World Green Building Council er líka aktívt að vinna með heimsmarkmið Sameinuðuþjóðanna fyrir 2030 sem snertir hið byggða umhverfi. 

Frá fundi European Regional Network fyrir Green Building Councils í Evrópu, en á myndinn sést stjórnarformaður Grænni byggðar, 

Gyða Mjöll Ingólfsdóttir. 

Grænni Byggð 2020

gb@graennibyggd.is

Sími: 692 2202

Árleynir 2-8, 112 Reykjavík

Kt: 460510-1550

  • Facebook
  • Twitter